Khách mời

OVECOF vinh dự chào đón các khách mời danh dự là người Việt đến từ các lĩnh vực khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Danh sách khách của chúng tôi được cập nhật liên tục.
Xin vui lòng bấm vào hình ảnh để xem thông tin của khách.

Chi tiết đang cập nhật